עיצוב אתרים ודפי נחיתה

עיצוב ובניית אתר להיפ"ם

היפ"ם - בעיצוב אתר ובניית אתר על גבי מערכת וויקס
עיצוב אתר להיפ"ם
עיצוב אתר להיפ"ם
היפ"ם, מטרות החברה הישראלית לקידום אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית:

תהליך עבודה

במסגרת עבודתי בלינק 19 פנו אלינו היפ"ם, בקשו שנסייע להם לאפיין את האתר לעצב ולבנות אותו על גבי מערכת וויקס.
היפ"ם, הינה חברת בת אינטרדיסציפלנרית הפועלת תחת ההסתדרות הרפואית בישראל. מטרותינו הן קידום המודעות להשלכות הבריאותיות של פגיעה מינית, ריכוז הידע הנוגע לטיפול, הכשרת צוותים מקצועיים וקידום מחקר בתחום.
https://www.isst-il.com/

דילוג לתוכן